I.


Ik kan, net als iedereen, kiezen.
Maar wat kies ik?
Welke beslissing maak ik?
Welke boodschap breng ik over?
Ik wil een boodschap overbrengen, ik wil communiceren, ik wil protesteren.
Ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik samen. Samen vormen wij één ik. Aan de andere kant ben ik, net als iedereen, niet vrij om te kiezen. Ik heb helemaal niets te kiezen. Ik leef binnen een kader waar er voor mij gekozen wordt. Een kader dat door één ik bestuurd wordt, één persoon, één partij, één instantie. Binnen dit ene kader sta ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik en ik alleen.

Ik ben zowel het individu als een massa. Ik sta als een individu in de massa, een massa waarin ik opga. Wat is de relatie tussen ik én de massa? De massa én ik? De massa tegen ik? Ik tegen de massa?

Ik ben zowel deel van een natie als deel van de internationaliteit. Ik sta als een individu in de internationaliteit, een internationaliteit waarin ik opga. Wat is de relatie tussen de eigen natie en de internationaliteit? De eigen natie is van belang. De mens benadrukt dit door de nationale kwestie internationaal onder de aandacht te brengen. Communiceren op internationaal vlak om het nationale probleem ruchtbaarheid te geven.

Ik heb een boodschap die iedereen moet horen, zien, lezen, voelen. Ik ben dus veel meer in combinatie met ik en ik en ik en ik samen. Samen spreken wij een eigen taal, hebben wij een eigen vorm van communiceren.

Ik communiceer door middel van woorden, beelden, symbolen, en mijn eigen lichaam. Ik speel een spel met communicatie.
Ik heb macht.

http://issuu.com/lienvanleemput/docs/iii

Can.


Niet 'must'.
Niet 'may'.
Niet 'would'.

Kunnen draagt een grote kracht met zich mee, ik hebt de mogelijkheid, maar niet de verplichting. Ik kan een keuze kiezen. Ik kan kiezen om te kiezen, ik kan ook kiezen om niet te kiezen. Ik kan communiceren of niet communiceren.

In 'kunnen' ligt een hele wereld waar ik door middel van woorden, symbolen, beelden, mijn eigen lichaam, alles kan uithalen.
Kunnen is macht hebben.

http://issuu.com/lienvanleemput/docs/can

Choose.


Kiezen, keuzes te veel, opties wijdverspreid, mogelijkheden liggen voor het rapen.
Maakt u een keuze. U heeft geen andere keus.

Maar wat te kiezen? Wat te beslissen? Welke boodschap moet er worden overgebracht? Welke boodschap wil ik overbrengen?
Keuzes brengen consequenties met zich mee.
Kies ik ervoor rekening te houden met deze consequenties of niet?

Ik kies om te communiceren,
om mijn beelden,
mijn woord,
mijn lichaam,
een stem te geven.
Kiezen is macht hebben.

http://issuu.com/lienvanleemput/docs/choose

What.


Wat is kiezen?
Wat is kunnen?
Wat is winnen?
Wat is werkelijkheid?
Bestaat er zoiets als een objectieve vertelling van de werkelijkheid?
Of maakt ieder zijn eigen werkelijkheid?
Of wordt de werkelijkheid gemaakt door de manier waarop je ze weergeeft?
Door de manier waarop je ze uitspreekt, uitbeeldt?
Wat zegt u?

Wat is taal?
Taal is een spel. Taal is een gedachte - boodschap - zin - woord - klank - gevoel - symbool. Taal bestaat op verschillende manieren. Wat kies ik om te vertellen?

Hypertext:
- fragmentation of worlds
- creating several tracks to read on
- ability to present several different views on the same subject in a simple way
met dank aan Wikipedia

'Wat' wist ik niet op voorhand.
Mijn taal in dit project is gebaseerd op associatie. Een beeld leidt mij naar een woord dat mij doet denken aan een lichaam dat me bij een symbool brengt voor een groep die een beeld de wereld instuurt dat woorden bevat die uitgesproken worden door een stem die een beeld meegeeft.
met dank aan House of Leaves (Mark Z. Danielewski)

http://issuu.com/lienvanleemput/docs/what

Winning.


Wat valt er te winnen? Is het het winnen waard?
Wat betekent winnen? Wie wint er iets?
Kan iedereen winnen?
Heeft iedereen de keuze om te winnen?

Winnen geeft een machtig, krachtig, prachtig gevoel.
Wat kan er door dit winnen bereikt worden?
Wat kan ik bereiken door te winnen?
Wat wil ik winnen?
Hoe wil ik winnen?
Hoe wil ik dat dit winnen eruit ziet?

Winnen is een eindpunt maar tegelijkertijd is het ook een middelpunt waarrond allerlei belangrijke feiten, keuzes, personen en evoluties zweven. Winnen kan nooit bereikt worden door één enkele ik, door één enkel kunnen, door één luttele keuze. Aan winnen gaat meer dan één enkel moment vooraf, ook al kan winnen gevat worden in één gevoel, één moment, één situatie.
Winnen is macht.

http://issuu.com/lienvanleemput/docs/winning

Looks Like.


Hoe ziet onze realiteit eruit? Hoe bekijken we onze realiteit? Hebben we meer dan één blik waarmee we ze bestuderen? Zo ja, hoeveel soorten blikken kunnen we werpen op deze realiteit? Vallen deze beschouwingen onder te verdelen in bepaalde categorieën?
En wat met het in scène zetten van onze realiteit? Verliest deze laatste dan aan waarde of juist niet? Misschien kan het in scène zetten van de realiteit misschien juist wel iets toevoegen aan de werkelijkheid. Zo ben je in staat een soort van verhaal te maken van de werkelijkheid waardoor die op een andere manier kan worden overgebracht.

En wat dan met het probleem idee-schijn?
Ik laat het idee onder een bepaalde vorm verschijnen.
Doet de vorm afbreuk aan het idee?
met dank aan de filosofie

Man was given an eye for an ear.
Spraak, taal en gedachten konden tot object worden gemaakt en konden nu ook spreken tot het oog. We willen onze gedachten een vorm te geven zodat ze het oog aanspreken.
met dank aan The Medium is the Massage (Quentin Fiore & Marshall McLuhan)

Ik kan kiezen hoe ik communiceer, hoe ik mijn boodschap overbreng, hoe de wereld mij ziet, hoe ik mij aan de wereld laat zien. Door middel van woorden, zinnen, exclamaties, symbolen, maskers, tekens, materialen, lichaamsdelen, stemmen, …
Deze woorden, symbolen, beelden, en lichamen vatten mijn boodschap samen in een beeld. De manier waarop ik mijn denkbeeld toon is deel van de inhoud van mijn denkbeeld. Vorm en inhoud betogen immers hand in hand.

Ik kan kiezen hoe ik wil winnen er hoe ik winnen er wil laten uitzien.
Welke aanblik heeft winnen?
Hoe wil ik winnen tonen aan de wereld?
Welke woorden, symbolen, lichamen, beelden, belichamen voor mij winnen?
Welke woorden, symbolen, lichamen, beelden, belichamen voor mij kunnen?
Welke woorden, symbolen, lichamen, beelden, belichamen voor mij kiezen?
De manier waarop ik winnen toon of uitspreek kan een grote impact hebben, heeft een grote impact.

Beelden, symbolen, lichamen, woorden kunnen macht tonen.
Beelden, symbolen, lichamen, woorden tonen macht.
Beelden, symbolen, lichamen, woorden zijn macht.
Mijn beelden, symbolen, lichamen, woorden,
zijn macht.

http://issuu.com/lienvanleemput/docs/lookslike